Dịch vụ SMS Brandname

Dịch vụ SMS Brandname tin nhắn quảng cáo thương hiệu

SMS BRAND NAME

Quảng cáo bằng tin nhắn thương hiệu

SMS Brandname hay Tin nhắn thương hiệu là một công cụ quảng cáo hướng đến khách hàng thông qua tin nhắn. Với SMS Brandname, Thương Hiệu của công ty/nhãn hàng/sản phẩm sẽ hiện ở phần Người gửi (Sender) của tin nhắn, thay cho những con số 6xxx, 8xxx, 01xxx… khô khan và thiếu thiện cảm.

Liên hệ với chúng tôi

Hotline : 0919 583 566

Hotline : 0919 583 566