Tổng đài điện thoại PABX CP832

Giá: Liên Hệ

–         Tổng đài 04 line vào – 16 máy nhánh, cho phép mở rộng đến 8 line vào-32 máy nhánh (Trang bị thêm card mở rộng 04 trung kế CO4, card mở rộng 8 máy nhánh CE8).

–         Hiển thị số điện thoại gọi đến, hiển thị số khi chuyển máy.

–         Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau.

–         Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động.

–         Chức năng gọi đi bằng password (Account code), người có Account code mới gọi đi được.

–         Tự động kết nối đường bưu điện với máy lẻ khi mất điện, đảm bảo kết nối mọi trường hợp.

–         Đổi số máy lẻ tùy chọn giải số từ 2 số đến 4 số (từ 10 đến 9999)

–         Múi giờ làm việc ngày đêm cho phép ban ngày phát lời chào ban đêm đổ chuông bảo vệ..

–         Lời chào DISA thời gian ghi âm lên tới 60 giây, cho phép ghi âm lên tới 4 câu chào.

–         Cho phép khi gọi vào vừa phát lời chào vừa đổ chuông máy nhánh bên trong.

–         Nhạc chờ tùy chọn khi giữ máy hoặc chuyển máy, hoặc chọn nhạc chờ từ ngoài.

–         Chức năng cấm máy nhánh gọi đi, chỉ được gọi nội hạt, nội bộ, hay chỉ gọi các số điện thoại chỉ định…

–         Chức năng hạn chế thời gian gọi đi cho từng máy nhánh.

–         Chức năng chặn số gọi đến.

–         Chức năng đàm thoại hội nghị 3 bên.

–         Rất đơn giản khi lắp đặt và lập trình.

–         Bảo hành: 15 tháng.

Ghi chú:

–         Giá card mở rộng 04 trung kế CO4: 1.680.000 đồng.

–         Giá card mở rộng 08 máy nhánh CE8: 1.680.000 đồng.

Giá: Liên Hệ

Sản phẩm Liên Quan 

 

Tổng đài 03 line vào-08 máy nhánh. Hiển thị số điện thoại…
Giá: Liên Hệ
 
 
 
Tổng đài 04 line vào-16 máy nhánh. Chức năng DISA trả lời…
Giá: Liên Hệ
 
Tổng đài 04 line vào – 16 máy nhánh, cho phép mở rộng đến 8…
Giá: Liên Hệ
Tổng đài 08 line vào – 48 máy nhánh, cho phép mở rộng đến 16…
Giá: Liên Hệ