Giá: Liên Hệ
 
 
 
 
 
Giá: Liên Hệ
 
 
 
Giá: Liên Hệ
 
Tổng đài 08 line vào – 48 máy nhánh, cho phép mở rộng đến 16…
Giá: Liên Hệ
 

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 08 line vào-16 máy ra

Tổng đài dung lượng 08 trung kế-16 máy nhánh Analog

Giá: Liên Hệ

 
Tổng đài IP UCM6202 với cấu hình: 2 đường vào bưu điện…
Giá: Liên Hệ
 
 
Hỗ trợ 4 cổng FXO cho đường bưu điện (để dự phòng trong…
Giá: Liên Hệ
 
 
Hỗ trợ 800 máy nhánh SIP/IAX, 2 analog phone-fax, 8 line trung kế…
Giá: Liên Hệ
 
Hỗ trợ 1E1, 2 FXO, 2 FXS 2 cổng 10/100/1000 Mbps, PoE
Giá: Liên Hệ
 
 
– Hỗ trợ 4 FXO, 2 FXS.  – 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1  LAN,…
Giá: Liên Hệ
 
– Hỗ trợ 8 FXO, 2 FXS.  – 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1 LAN,…
Giá: Liên Hệ

Tổng đài IP Panasonic KX-TDE600
 
Khung chính tổng đài bao gồm: Card IPCMPR có sẵn 2 port LAN, khe…
Giá: Liên Hệ

Khung mở rộng Tổng đài IP Panasonic KX-TDE620

Dùng mở rộng cho tổng đài KX-TDE600, KX-TDA600.

Giá: Liên Hệ

CARD DSP 16 KÊNH PANASONIC KX-TDE0110

Dùng để cung cấp các khe cắm ảo cho trung kế IP, máy nhánh IP…

Giá: Liên Hệ

CARD DSP 64 KÊNH PANASONIC KX-TDE0111

Card DSP 64 kênh: dùng để cung cấp các khe cắm ảo cho trung kế…
Giá: Liên Hệ

Module Bluetooth PANASONIC KX-NT307

Thiết bị Bluetooth kết nối với điện thoại IP Tương thích..

Giá: Liên Hệ

Điện thoại hội nghị IP Panasonic KX-NT700

Là thế hệ tiếp theo của dòng điện thoại hội nghị KX-TS730,…
 
Giá: Liên Hệ

MICROPHONE GẮN NGOÀI PANASONIC KX-NT701

Thu âm với chất lượng cao. Tương thích với IP Conference…
Giá: Liên Hệ
Điện thoại IP PANASONIC KX-HGT100
 
Màn hình hiển thị LCD 2 dòng, 16 ký tự. Có 2 cổng Ethernet
Giá: Liên Hệ
Điện thoại IP Panasonic KX-NT321
 
– Màn hình LCD hiển thị 1 dòng, 16 ký tự. – 8 Phím Chức năng…
Giá: Liên Hệ

Điện thoại IP PANASONIC KX-NT343

Màn hình nền sáng hiển thị LCD 3 dòng. 24 phím chức năng linh…
Giá: Liên Hệ
Điện thoại IP PANASONIC KX-NT136
 
Màn hình nền sáng hiển thị LCD 6 dòng. 24 phím chức năng linh…
Giá: Liên Hệ
Điện thoại IP PANASONIC KX-NT346
 
Màn hình nền sáng hiển thị LCD 6 dòng. 24 phím chức năng linh…
Giá: Liên Hệ