Tổng đài IP UCM6202 với cấu hình: 2 đường vào bưu điện…
Giá: Liên Hệ
 
 
Hỗ trợ 4 cổng FXO cho đường bưu điện (để dự phòng trong…
Giá: Liên Hệ
 
 
Hỗ trợ 800 máy nhánh SIP/IAX, 2 analog phone-fax, 8 line trung kế…
Giá: Liên Hệ
 
Hỗ trợ 1E1, 2 FXO, 2 FXS 2 cổng 10/100/1000 Mbps, PoE
Giá: Liên Hệ
 
 
 

– Hỗ trợ 4 FXO, 2 FXS.  – 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1  LAN,…
Giá: Liên Hệ
 
– Hỗ trợ 8 FXO, 2 FXS.  – 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1 LAN,…
Giá: Liên Hệ