Tổng đài IP Panasonic KX-TDE600
Khung chính tổng đài bao gồm: Card IPCMPR có sẵn 2 port LAN, khe…
Giá: Liên Hệ

Khung mở rộng Tổng đài IP Panasonic KX-TDE620

Dùng mở rộng cho tổng đài KX-TDE600, KX-TDA600.

Giá: Liên Hệ

CARD DSP 16 KÊNH PANASONIC KX-TDE0110

Dùng để cung cấp các khe cắm ảo cho trung kế IP, máy nhánh IP…

Giá: Liên Hệ

CARD DSP 64 KÊNH PANASONIC KX-TDE0111

Card DSP 64 kênh: dùng để cung cấp các khe cắm ảo cho trung kế…
Giá: Liên Hệ

Module Bluetooth PANASONIC KX-NT307

Thiết bị Bluetooth kết nối với điện thoại IP Tương thích..

Giá: Liên Hệ

Điện thoại hội nghị IP Panasonic KX-NT700

Là thế hệ tiếp theo của dòng điện thoại hội nghị KX-TS730,…
Giá: Liên Hệ

MICROPHONE GẮN NGOÀI PANASONIC KX-NT701

Thu âm với chất lượng cao. Tương thích với IP Conference…
Giá: Liên Hệ
Điện thoại IP PANASONIC KX-HGT100
Màn hình hiển thị LCD 2 dòng, 16 ký tự. Có 2 cổng Ethernet
Giá: Liên Hệ
Điện thoại IP Panasonic KX-NT321
– Màn hình LCD hiển thị 1 dòng, 16 ký tự. – 8 Phím Chức năng…
Giá: Liên Hệ

Điện thoại IP PANASONIC KX-NT343

Màn hình nền sáng hiển thị LCD 3 dòng. 24 phím chức năng linh…
Giá: Liên Hệ
Điện thoại IP PANASONIC KX-NT136
Màn hình nền sáng hiển thị LCD 6 dòng. 24 phím chức năng linh…
Giá: Liên Hệ
Điện thoại IP PANASONIC KX-NT346
Màn hình nền sáng hiển thị LCD 6 dòng. 24 phím chức năng linh…
Giá: Liên Hệ