Tổng đài 03 line vào-08 máy nhánh. Hiển thị số điện thoại…
Giá: Liên Hệ
 
 
 
 
Tổng đài 04 line vào-16 máy nhánh. Chức năng DISA trả lời…
Giá: Liên Hệ
 
 
Tổng đài 04 line vào – 16 máy nhánh, cho phép mở rộng đến 8…
Giá: Liên Hệ
 
Tổng đài 08 line vào – 48 máy nhánh, cho phép mở rộng đến 16…
Giá: Liên Hệ